BPA-ordning §95/96

Jaunar 2010 blev hjælperordningerne erstatter af BPA (Borgerstyret Personlig Assistanceordning)

Ved at kalde den borgerstyret sætte der fokus på og præciseres borgerens medbestemmelse i ordningen i overensstemmelse med formålet i handicapkonventionen.  

Du skal, uanset din funktionsnedsættelse, som minimum kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere for at få en BPA-ordning.

 

Kan du ikke selv være arbejdsleder, kan arbejdsleder rollen under særlige omstændigheder gives til en nærtstående eller en værge jf. § 95, stk. 3.

Ankestyrelsens principafgørelse 161-12 om kontant tilskud til personlig hjælp – arbejdsleder - nærtstående – værge: 

  • Når borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser, kan kommunen i særlige tilfælde vælge at udbetale tilskuddet til en nærtstående person, som passer den pågældende.
  • De særlige tilfælde kan være, hvor der er et hensyn at tage til, at familien kan fungere så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje.
  • I den situation er det ikke borgeren, der er tilskudsmodtager, men derimod den nærtstående. Det betyder, at det er den nærtstående som tilskudsmodtager – og ikke borgeren – der skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Den nærtstående person overtager funktionen som arbejdsleder for borgeren i forbindelse med bevilling af kontant tilskud til hjælp.

 

 

Følg os på Facebook

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)